Reportáž ze srazu u Eldy, který probÄ›hl 21.7. – 26.7.2005. Reportáž není kompletní, neboÅ¥ jsem se účastnil pouze části srazu.
Sraz u Eldy je již pravidelnou letní záležitostí a letos jsem měl tu čest zúčastnit se jej.
Již pár měsíců předem Garten, jakožto jeden z hlavních organizátorů zjišťoval, kdo že se zúčastní. Vzhledem k tomu, že akce byla ohlášena takto dopředu, jsem si mohl naplánovat volno a zapsat do kalendáře. Pár dní před tím, než jsem vyrazil jsem se domluvil s Dworkinem a Nini na tom, jak bude probíhat cesta.
Nadešel ten den, 22.7.2005, a já se ráno vydal na cestu. Z Uherského Hradiště jsem vyrazil autobusem, naštěstí jsem jel dřívějším, protože místo toho, aby jel hodinu a pět minut, tak mu cesta trvala přes hodinu a půl. Ze Zvonařky jsem vyrazil k vlakáči. Tam jsem byl za pár minut a v hale jsem se potkal s Gexem. Po chvíli se přříítila Nini s Dworkinem. Pak jsme nasedli do vlaku a ujížděli směr Ždírec.
Nďż˝ p��jezd Po příjezdu do Ždírce jsme shánáli odvoz, ale jeÅ¡tÄ› pÅ™ed tím jsme se uklidili do místní hospůdky či motorestu, abychom nemuseli venku „mrznout“, na červenec byla totiž sluÅ¡ná zima. V hospůdce jsme si nÄ›kteří objednali obÄ›d, nÄ›kteří pivo (taky obÄ›d) a čekali jsme na odvoz. ObÄ›tavcem, který pro nás pÅ™ijel, byl IPKISS. Po pár minutách laborování jsme se úspěšnÄ› vydali na cestu a po pár minutách Å¡Å¥astnÄ› dorazili na místo.
Již přítomní Gandalfáci se právÄ› chystali k obÄ›du. Po obÄ›dÄ› následovalo rozbíjení stanů a vytváření stanového mÄ›stečka. My ostatní, co jsme si stany nechtÄ›li s sebou tahat, jsme se ubytovali v chatÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že pÅ™i ubytovávání jsme patÅ™ičnÄ› proÅ¡mejdili spíže a zjistili stav zásob. Museli jsme konstatovat, že organizátoÅ™i byli pÅ™ipraveni skvÄ›le (o čemž jsme samozÅ™ejmÄ› nepochybovali). 🙂
Jedním z dalÅ¡ch novďż˝ příchozích byl netrpÄ›livÄ› očekávaný host. Ano, bylo to tolik očekávané a vÅ¡emi, až k sežrání, milované prasátko. Pro gril, důležitou to vÄ›c pro opékání selete, se vypravil Elda s F13. PÅ™i příjezdu grilu jsme okolostojící přítomní s naÄ›tím kontrolovali, zda vydrží altánek, ke kterému F13 nacouvával. Musíme F13 pochválit, altánek zůstal stát. 🙂
Pomaličku jsme se scházeli a sjíždÄ›li. Až na Vortegona, který se k nám pÅ™idal druhého dne, jsme byli kompletní. Na večer  jeÅ¡tÄ› pÅ™frčel Judson. Ptáte se, kdo vÅ¡echno tam byl? Mno, tak dobÅ™e, tak tady ti výtržníci jsou – Gekon, Dworkin, Andariela, IPKISS, Dvoukvítek, Vortegon, Nini, Jesterka, F13, See-korka, Beruthiel, Fangorn, Eldoran, Garten, Grendel, Starr, Judson, Wolverinex a moje maličkost. 🙂 Vcelku sluÅ¡ná sebranka pohodových lidiček.
Hromadnďż˝ foto
Můj první večer byl takový, mno, já říkal že pivo nepiju, a tam jsem jich mÄ›l sedm a po té, co jsem to smíchal s vínem, tak to mÄ›lo v noci a ráno neblahý vliv na můj žaludek. 🙂 Mno co, jednou za čas neÅ¡kodí pročistit trávící trakt. 😀 VÅ¡ichni se vespolek bavili, jedlo se, pilo se, prostÄ› pohodička, klídeček. SamozÅ™ejmÄ›, že pÅ™i zábavÄ› nechybÄ›ly tolik oblíbené deskovky. Hrály se hry jako Sankt Peterburg a Sabotér. Večer kolem 22 už nás to venku omrzelo, takže jsme se odebrali do chatky, kde jsme úspěšnÄ› pokračovali. Debatovali jsme o vínÄ› a dalších vÄ›cech. Pak jsme hráli sabotéry a dalším krokem bylo, že Gekon vytáhl Pohádku. Hra, která je naprosto geniální, když vÅ¡ichni jsou na mol, protože vyžaduje vysokou míru soustÅ™edÄ›ní a to jeÅ¡tÄ› ke vÅ¡emu v anglickém jazyce. V této hÅ™e jde o to, že podle karet skládáte pohádku. Mno, co si budeme povídat, já to rozhodnÄ› nezvládl. 🙂
Ráno bylo vcelku klidné a tak jak Garten naplánoval, tak začaly hry. Hry ve stylu, banda šílenců jde napodobovat pionýrský tábor. VytvoÅ™ily se dvÄ› mužstva a ty proti sobÄ› soutěžily v nejrůznÄ›jších disciplínách. Nutno říci, že první fáze jsem se neúčastnil, neb jsem se kurýroval. Každá hra byla obzvlášť vypečená. VÄ›tÅ¡inou byly zaměřeny na Å¡ikovnost nebo fyzickou výdrž. Hrou na kterou vÄ›tÅ¡ina účastníků asi nezapomene byly želvičky. Viz. obrazová dokumentace. Teda abych byl pÅ™esný. Družstva byla vytvoÅ™ena již pÅ™edchozí den a také byly provozovány první hry, ale ty byly ve srovnání se želvičkami lehce zapomenutelné. I když pokus o zalisování F13 do zemÄ› byl taky zajímavým zpestÅ™ením. 🙂
SamozÅ™ejmÄ›, že pÅ™i veÅ¡kerých hrách se nezapomnÄ›lo na prasátko, které se vesele opékalo a asi jako jedinému zúčastnÄ›nému nebylo zima. Hlavním oÅ¡etÅ™ovatelem a kontrolorem byl Eldoran, kterýžto byl pověřen takovou to veledůležitou činností. Za skvÄ›lou práci byl po té odmÄ›nÄ›n diplomem a titulem „Otec prasátek“.  Další hry byly napÅ™. znalostní soutěž, nÄ›které otázky z oboru Cimrmannologie byly určeny prakticky pouze VyVoleným (F13 a See-korka). Po ukončení her jsme se s plnou vervou pustili do prasátka. 🙂
Dalšího dne pro nás mÄ›l Garten spolu se dalšími pomocníky (Fangorn, Wolvie) pÅ™ipravenu speciální disciplínu. Gandalfí desetiboj. PÄ›knÄ› vypečená disciplína, a hlavnÄ› obsah jednotlivých částí. PÅ™i plnÄ›ní vÄ›tÅ¡iny z disciplín jsme si říkali, zda u vymýšlení neasistoval docent ChocholouÅ¡ek. 🙂 Ale co, alespoň byla zábava. A byl to také první den, co se udÄ›lalo hezky.

Bohužel byla nedÄ›le a já s Gekonem jsme museli opustit tuto skvÄ›lou seÅ¡lost kvůli pracovním povinnostem. Proto Garten operativnÄ› plán průbÄ›hu her a zaÅ™adil vyhlášení vítÄ›zů. PÅ™i vyhlášení jsme obdrželi skvÄ›le pÅ™ipravené medaile za provedené výkony a diplomy. 🙂 ProstÄ› pravý pionýrský tábor. 😀

SamozÅ™ejmÄ›, že jsem v tomto článku vynechal obrovsou spoustu vÄ›cí, jako Miss Gandalf a tak dále, ale nechci vás obtěžovat příliÅ¡ dlouhým textem a také abych vám to nenaservíroval až pod nos. PříštÄ› si to hezky pÅ™ijeďte prožít taky. 🙂

Tímto bych chtÄ›l podÄ›kovat obÄ›tavým organizátorům (Garten, Eldoran, Beruthiel), kteří do této skvÄ›lé akce dali celé své srdce, dále skvÄ›lým vedoucím druďż˝stev (F13 a See-korka) a v neposlední Å™adÄ› vÅ¡em zúčastnÄ›ným za skvÄ›le strávený víkend. 🙂