Archive for Únor, 2011

ZvÄ›tÅ¡ení mailové databáze – Exchange 2003 SP2

 1. V počítači, ve kterém běží server Exchange 2003 SP2, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na jeden z následujících podklíčů registru – podle úložiště, které chcete zvětšit:
  • V případÄ› úložiÅ¡tÄ› poÅ¡tovních schránek klepnÄ›te na následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Název serveru\Private-Identifikátor GUID úložiště poštovních schránek
  • V případÄ› úložiÅ¡tÄ› veÅ™ejné složky klepnÄ›te na následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Název serveru\Private-Identifikátor GUID veřejného úložiště
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Do pole Nová hodnota #1 zadejte Database Size Limit in Gb a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Database Size Limit in Gb a klepněte na příkaz Změnit.
 6. Klepněte na přepínač Desítková a potom do pole Údaj hodnoty zadejte celé číslo v rozmezí od 1 do 75.

Oprava otevírání TIF příloh – Outlook

Pokud nemůžete otevírat TIF soubory z Outllooku, typicky se jedná o přeposílané faxy, pak vyeditujte následující registr:

Aplikace Outlook 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
Nebo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
Název hodnoty:OutlookSecureTempFolder
Datový typ: REG_SZ

Aplikace Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
Nebo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Název hodnoty:OutlookSecureTempFolder
Datový typ: REG_SZ

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
Nebo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security

Název hodnoty:OutlookSecureTempFolder
Datový typ: REG_SZ

Nastavte OutlookSecureTempFolder na existující cestu.
Spusťte Outlook a vyzkoušejte, zda přílohy běží.

Odinstalace OptimAccess ze stanice

Pokud potřebujete odinstalovat OptimAccess ze stanice a neznáte heslo do Administrace OA, pak postupujte následovně:

Je potřeba přejmenovat tyto soubory:

 • c:\windows\system32\drivers\oafile.sys
 • c:\windows\system32\drivers\oaregmgr.sys

Proveďte restart počítače, poté spusťte uninstall aplikace OptimAccess.

Nezapomeňte pak poměnit hodnoty v registrech, které byly nastaveny přes OA.

Povolení pravého tlačítka Start Menu – Windows XP

Klikněte pravým  tlačítkem myši na:

Start -> Vlastnosti

Nabídka Start -> Vlastní

Upřesnit -> Povolit přetahování myší
A kontextová nabídka ve Start Menu je povolená.

Zakázání / povolení Plochy – Windows XP

SpusÅ¥te ve Windows XP „regedit

Přejděte do HKCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Zakázání plochy – NoDesktop = 1
Povolení plochy – Nodesktop = 0

Return top