Archive for the ‘Počítače’ Category

Migrace z Windows Server 2003 Standard na Windows 2012 Essentials

Na serveru 2003 spustíme migračního asistenta z Windows server 2012 essentials. Nainstalujeme všechny požadované aktualizace, které nám doporučí migrační asistent.

Následně na serveru 2012 spustíme migraci.

Po úspěšné migraci Active directory zjistíme, že uživatelé jsou z migrováni, ale nejsou vidÄ›t v Dashboardu „Windows Server 2012 Essentials Řídící panel“.

Abychom tyto uživatele viděli v tomto dashboardu musíme je naimportovat. To provedeme následujícím způsobem:

 1. Otevřeme příkazový řádek s oprávněním jako správce
 2. pÅ™ejdeme do adresáře „\Program Files\Windows Server\bin
 3. spustíme WssPowershell.exe
 4. spustíme  Import-WssUser -SamAccountName <username> pro každého uživatele, kterého chceme mít zobrazeného v dashboardu

Takto máme přidány uživatele v dasboardu.

ZvÄ›tÅ¡ení mailové databáze – Exchange 2003 SP2

 1. V počítači, ve kterém běží server Exchange 2003 SP2, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na jeden z následujících podklíčů registru – podle úložiště, které chcete zvětšit:
  • V případÄ› úložiÅ¡tÄ› poÅ¡tovních schránek klepnÄ›te na následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Název serveru\Private-Identifikátor GUID úložiště poštovních schránek
  • V případÄ› úložiÅ¡tÄ› veÅ™ejné složky klepnÄ›te na následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Název serveru\Private-Identifikátor GUID veřejného úložiště
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Do pole Nová hodnota #1 zadejte Database Size Limit in Gb a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Database Size Limit in Gb a klepněte na příkaz Změnit.
 6. Klepněte na přepínač Desítková a potom do pole Údaj hodnoty zadejte celé číslo v rozmezí od 1 do 75.
Return top