1. V počítači, ve kterém běží server Exchange 2003 SP2, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na jeden z následujících podklíčů registru – podle úložiště, které chcete zvětšit:
  • V případÄ› úložiÅ¡tÄ› poÅ¡tovních schránek klepnÄ›te na následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Název serveru\Private-Identifikátor GUID úložiště poštovních schránek
  • V případÄ› úložiÅ¡tÄ› veÅ™ejné složky klepnÄ›te na následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Název serveru\Private-Identifikátor GUID veřejného úložiště
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Do pole Nová hodnota #1 zadejte Database Size Limit in Gb a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Database Size Limit in Gb a klepněte na příkaz Změnit.
 6. Klepněte na přepínač Desítková a potom do pole Údaj hodnoty zadejte celé číslo v rozmezí od 1 do 75.