Na serveru 2003 spustíme migračního asistenta z Windows server 2012 essentials. Nainstalujeme všechny požadované aktualizace, které nám doporučí migrační asistent.

Následně na serveru 2012 spustíme migraci.

Po úspěšné migraci Active directory zjistíme, že uživatelé jsou z migrováni, ale nejsou vidÄ›t v Dashboardu „Windows Server 2012 Essentials Řídící panel“.

Abychom tyto uživatele viděli v tomto dashboardu musíme je naimportovat. To provedeme následujícím způsobem:

  1. Otevřeme příkazový řádek s oprávněním jako správce
  2. pÅ™ejdeme do adresáře „\Program Files\Windows Server\bin
  3. spustíme WssPowershell.exe
  4. spustíme  Import-WssUser -SamAccountName <username> pro každého uživatele, kterého chceme mít zobrazeného v dashboardu

Takto máme přidány uživatele v dasboardu.