Pokud nemůžete otevírat TIF soubory z Outllooku, typicky se jedná o přeposílané faxy, pak vyeditujte následující registr:

Aplikace Outlook 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
Nebo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
Název hodnoty:OutlookSecureTempFolder
Datový typ: REG_SZ

Aplikace Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
Nebo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Název hodnoty:OutlookSecureTempFolder
Datový typ: REG_SZ

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
Nebo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security

Název hodnoty:OutlookSecureTempFolder
Datový typ: REG_SZ

Nastavte OutlookSecureTempFolder na existující cestu.
Spusťte Outlook a vyzkoušejte, zda přílohy běží.