Klikněte pravým  tlačítkem myši na:

Start -> Vlastnosti

Nabídka Start -> Vlastní

Upřesnit -> Povolit přetahování myší
A kontextová nabídka ve Start Menu je povolená.