Kratší info o minisrázku, který se konal při otevírání pramenů v Luhačovicích.
V sobotu jsem byl na otvírání pramenů v Luhačovicích. Byla to malá akce a mohu ji brát jako minisraz Gandalfáků, neboÅ¥ počet zúčastnÄ›ných byli 3. 🙂
S Dworkinem jsme dorazili tak akorát, asi do 2/3 celé akce. Mezi tím nás stihla pÄ›kná kroupová pÅ™eháňka. Po chvíli Nini skončilo pÅ™edstavení a vydali jsme se na obcházku Luhačovic. Dworkin shánÄ›l medovinu, protože prý prohrál nÄ›jakou sázku. NaÅ¡li jsme a neodolali jsme, taky mám jednu flaÅ¡ku doma. 🙂
Poté jsme se vydali do UH. Tam jsme zaÅ¡li do pizzerie na obÄ›d a pak jsme zapadli do čajovny. V čajovnÄ› jsme vydrželi pomÄ›rnÄ› dlouho, asi 5 hodin. Popíjeli jsme čaje, vyÅ¡lo to na 3 kola. A hráli jsme různé hry, tÅ™eba „člověče, nezlob se“, „domino“, Prší a tak podobnÄ›.
Podobné srázky by se mohly opakovat častÄ›ji. 😀