Davadu

Knihy, recepty a počítače

Migrace z Windows Server 2003 Standard na Windows 2012 Essentials

Na serveru 2003 spustíme migračního asistenta z Windows server 2012 essentials. Nainstalujeme všechny požadované aktualizace, které nám doporučí migrační asistent.

Následně na serveru 2012 spustíme migraci.

Po úspěšné migraci Active directory zjistíme, že uživatelé jsou z migrováni, ale nejsou vidÄ›t v Dashboardu „Windows Server 2012 Essentials Řídící panel“.

Abychom tyto uživatele viděli v tomto dashboardu musíme je naimportovat. To provedeme následujícím způsobem:

  1. Otevřeme příkazový řádek s oprávněním jako správce
  2. pÅ™ejdeme do adresáře „\Program Files\Windows Server\bin
  3. spustíme WssPowershell.exe
  4. spustíme  Import-WssUser -SamAccountName <username> pro každého uživatele, kterého chceme mít zobrazeného v dashboardu

Takto máme přidány uživatele v dasboardu.

ZvÄ›tÅ¡ení mailové databáze – Exchange 2003 SP2

V počítači, ve kterém běží server Exchange 2003 SP2, klepnÄ›te na tlačítko Start, klepnÄ›te na příkaz Spustit, zadejte regedit a klepnÄ›te na tlačítko OK. KlepnÄ›te na jeden z následujících podklíčů registru – podle úložiÅ¡tÄ›, které chcete zvÄ›tÅ¡it: V případÄ› úložiÅ¡tÄ› poÅ¡tovních schránek klepnÄ›te na následující podklíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Název serveru\Private-Identifikátor GUID úložiÅ¡tÄ› poÅ¡tovních schránek V případÄ› […]

Oprava otevírání TIF příloh – Outlook

Pokud nemůžete otevírat TIF soubory z Outllooku, typicky se jedná o pÅ™eposílané faxy, pak vyeditujte následující registr: Aplikace Outlook 2010 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security Nebo HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security Název hodnoty:OutlookSecureTempFolder Datový typ: REG_SZ Aplikace Outlook 2007 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security Nebo HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security Název hodnoty:OutlookSecureTempFolder Datový typ: REG_SZ Outlook 2003 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security Nebo HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security Název hodnoty:OutlookSecureTempFolder Datový typ: REG_SZ Nastavte OutlookSecureTempFolder na existující cestu. SpusÅ¥te […]

Odinstalace OptimAccess ze stanice

Pokud potřebujete odinstalovat OptimAccess ze stanice a neznáte heslo do Administrace OA, pak postupujte následovně: Je potřeba přejmenovat tyto soubory: c:\windows\system32\drivers\oafile.sys c:\windows\system32\drivers\oaregmgr.sys Proveďte restart počítače, poté spusťte uninstall aplikace OptimAccess. Nezapomeňte pak poměnit hodnoty v registrech, které byly nastaveny přes OA.

Povolení pravého tlačítka Start Menu – Windows XP

Klikněte pravým  tlačítkem myši na: Start -> Vlastnosti Nabídka Start -> Vlastní Upřesnit -> Povolit přetahování myší A kontextová nabídka ve Start Menu je povolená.